ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس  / Ichthyophthirius multifiliis  / 

نقشه پراکنش جغرافیایی
نام علمی :
Ichthyophthirius multifiliis
نام فارسی :
ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس
نام لاتین :
شاخه:
مژه داران Ciliophora
رده:
اولیگوهیمه نوفورا Oligohymenophorea
خانواده:
ایکتیوفتیریده Ichthyophthiriidae
مشخصات ظاهری:
انگل¬ "ایکتیوفتیریوس مولتی¬فیلیس" تنها گونه مشاهده شده در این خانواده هست، عامل "بیماری لکه سفید" بوده که را بطور خلاصه "ایک" هم گفته می¬شود. جزئ معدود مژه¬دارارنی هست که میتوان با چشم غیر مسلح مشاهده کرد.
اندازه و رنگ:
ابعاد و شکل انگل: در حالت "ترونت" (theront) 25-70 در 22-15 میکرون، پوشیده با 48-36 ردیف مژه¬های طولی، "تروفونت¬" (trophont) تا 1 میلیمتر، دارای یک هسته بزرگ نعله اسبی شکل و یک هسته کوچک، "تومونت¬" (tomont) "تومیت" (tomit) 20-60 میکرون.
پراکنش جغرافیایی:
آذربايجان غربي، اصفهان، تهران، چهارمحال و بختياري، گيلان، مازندران، زنجان، فارس و كردستان در حوضه آبهای داخلی
الگوهای رفتاری:
اندام/بافت آلوده: سطح بدن، آبشش، پوست
توضیحات :
میزبان¬: آزاد ماهيان Salmonidae/ قزل آلاي رنگين كمانOncorhyncus mykiss/ كپور ماهيان / /Cyprinidae سيم Abramis brama / خياطه Alburnoides bipunctatus/ سس ماهي درياي خزر Barbus brachycephalus/ سس ماهی بزرگ سر Barbus capito/ سس خالدار Barbus lacerta/ سس ماهي لب كلفت Burbus mursa/ سياه ماهي Capoeta aculeate Capoeta capoeta grasilis, Capoeta damascina,/ ماهي حوض Carassius auratus/ آمور Ctenopharyngodon idella,/ فيتوفاگ Hypophthalmichthys molitrix,/ كپور سرگنده Hypophthalmichthys nobilis/ ماهي سفيدرودخانه Leuciscus persidis, / لاي ماهي Tinca tinca/ مارماهیان خاردار آبشیرین Mastacembelidae/ مار ماهی خاردار Mastacembelus mastacembelus
منبع تصویر :
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61PekAhxUZL._AC_.jpg
ماخذ :
http://parasite.org.au/para-site/images/ichthyophthirius-fish.jpg
copyright © 2022 powered by RashinPortal