آپیوزوما  / Apiosoma sp.  / 

نقشه پراکنش جغرافیایی
نام علمی :
Apiosoma sp.
نام فارسی :
آپیوزوما
نام لاتین :
شاخه:
مژه داران Ciliophora
رده:
اولیگوهیمه نوفورا/Oligohymenophorea
خانواده:
اࣦپیس¬تیلیده/ Epistylididae
مشخصات ظاهری:
انگل "آپیوزوما" بشکل زنگوله وارونه به پوست و سطح بدن ماهیان متصل می¬شود. در اغلب گونه¬ها، فاقد ساقه و در برخی دارای ساقه کوتاه غیرانقباضی است، دارای یک هسته بزرگ مخروطی شکل بوده که معمولا در نیمه خلفی بدن انگل قرارداشته که اصلی ترین ویژگی طبقه بندی عمومی است.
اندازه و رنگ:
ابعاد بدن 95-50 در 60-40 میکرون می¬باشد.
پراکنش جغرافیایی:
آذربايجان غربي و گيلان در حوضه آبهای داخلی
الگوهای رفتاری:
اندام/بافت آلوده: پوست، باله، آبشش
توضیحات :
میزبان: كپور ماهيان Cyprinidae/ ماهي Rutilus frisii kutum/ ماهي سفيد Capoeta capoeta grasilis
منبع تصویر :
https://www.merckvetmanual.com/-/media/manual/veterinary/images/apiosoma_gill_high.jpg?mw=704&
ماخذ :
https://www.fishbase.in/ / images DisPic/FalseFD2.jpg
copyright © 2022 powered by RashinPortal