بالانتیدیوم  / Balantidium sp.  / 

نقشه پراکنش جغرافیایی
نام علمی :
Balantidium sp.
نام فارسی :
بالانتیدیوم
نام لاتین :
شاخه:
مژه داران Ciliophora
رده:
لیتوستوماته آ/ Litostomatea
خانواده:
بالانتیدیده/Balantiididae
مشخصات ظاهری:
انگل های "بالانتیدیوم" جزئ مژه¬داران شایع مهره¬داران از ماهی تا انسان بوده و دارای دو مرحله زیستی تروفوزوئیت (trophozoite) وکیست(cyst) است. این انگل¬ها، یک هسته بزرگ سوسیسی شکل و یک هسته کوچک گرد دارند که اغلب بوسیله هسته بزرگ پوشیده می-شود. تروفوزوئیت گلابی شکل بوده که در قسمت قدامی، سیتوستوم (حفره دهانی) وجود دارد، حالت کیست انگل، کوچکتر و گرد بوده و با یک یا دو لایه دارد.
پراکنش جغرافیایی:
خوزستان حوضه آبهای داخلی
الگوهای رفتاری:
اندام/بافت آلوده: روده
توضیحات :
میزبان: كپور ماهيان Cyprinidae/ شيربت Barbus grypus/ بني Barbus sharpeyi
منبع تصویر :
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRENakqmKIGcE6MomC69IpA0eZudsykX1oE4A&usqp=CAU
copyright © 2022 powered by RashinPortal