ورتیسلا  / Vorticella sp.  / 

نقشه پراکنش جغرافیایی
نام علمی :
Vorticella sp.
نام فارسی :
ورتیسلا
نام لاتین :
شاخه:
مژه داران Ciliophora
رده:
اولیگوهیمه نوفورا/Oligohymenophorea
خانواده:
وورتیسیلیده/ Vorticellidae
مشخصات ظاهری:
جنس "ورتیسلا" بشکل زنگوله بوده که بوسیله ساقه خود را به بسترهای مختلف متصل می کنند. در کمبود مواد غذائی از بستر جدا کرده و در آب شناورشده و بدور خود کیست تشکیل می دهند. در این مژه داران هم تکثیر غیرجنسی (تقسیم دوتائی) و هم تکثیر غیر جنسی انجام می شود. این موجودات بعلت وسعت تغذیه از سایر موجودات تک یاخته و مصرف و تجزیه مواد آلی در فاضلاب شهری و استخرهای پرورش ماهی اهمیت دارند.
اندازه و رنگ:
پهنای بدن 40-30 میکرون و ساقه 4-3 میکرون و طول ساقه 100 میکرون می باشد.
پراکنش جغرافیایی:
آذربایجان غربی حوضه آبهای داخلی
الگوهای رفتاری:
اندام/بافت آلوده: پوست، باله، آبشش
توضیحات :
میزبان :كپور ماهيان Cyprinidae/ سیاه ماهی Capoeta capoeta grasilis
منبع تصویر :
https://i.pinimg.com/736x/b3/cc/0d/b3cc0d192c5301934aa36de6ebb7389a.jpg
copyright © 2022 powered by RashinPortal